contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.


Oslo, Oslo 0659
Norge

+47 99492105

Skapnerdens nye hjem

Blogg

Skapnerdens nye hjem

Jon Erik Andersen

En blogg om utvikling, tips og triks, samt elementer som ikke en vanlig dødelig klarer å skjønne noe av.  Derfor har hypernerden i meg satt opp en statisk markdown blogg som jeg hoster på den ene servern som står på loftet hjemme. 

Har du allerede dettet av er ikke denne siden noe for deg. Første post var om oppsettet av Apache og PHP, samt neste på lista vil gå igjennom oppsett av nettverk og media her hjemme.