contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.


Oslo, Oslo 0659
Norge

+47 99492105

revibe.fm - en 'spotify variant' for electroelskere

Blogg

revibe.fm - en 'spotify variant' for electroelskere

Jon Erik Andersen

Hva er revibe.fm?

Revibe is a social music streaming service focusing exclusively on genres within electronic music. Our broad music catalog includes music from various genres such as house, techno, lounge and trance. In addition, we make frequent updates with new music and mixes to help you stay up-to-date with all the latest music and artists.

Med andre ord, Spotify møter SoundCloud. Jeg fikk nettopp hånda mi på Mac klienten og jeg syns den virker grei. Man sitter med noe av den samme følelsen man hadde da Wimp lanserte etter Spotify. Det er en greit utgangspunkt og i motsettningen til Wimp, er ikke revibe utviklet i Adobe Air.  

Når jeg mente at Spotify møter SoundCloud, tenker jeg på sosial deling og elektromusikk. Jeg har ingen venner på revibe, men jeg har 20 som kan være heldige. Til de som ønsker seg en invite, så kan jeg være snill. Del linken og få en (Nå følte jeg meg som en blogg hore nå. FYSJ!)