contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.


Oslo, Oslo 0659
Norge

+47 99492105

Til deg som ikke fikk 3-dagers til Slottsfjell 2013

Blogg

Til deg som ikke fikk 3-dagers til Slottsfjell 2013

Jon Erik Andersen

Det er nå tomt for 3-dagers pass til Slottsfjell 2013. Først og fremst vil jeg bare si, konge av dere som kjøpte og dere som ikke har gjort det; seigt for dere. Det er derfor jeg kommer med dette glade budskapet; det finnes andre muligheter. 

Mulighet #1. - Jeg vurderer sterkt å selge mitt eget, men ikke tatt noen avgjørelse enda.
Mulighet #2. - Sehr Schøn.  

Sehr Schøn er en elektronika/house-festival som skal holdes i Arendal. 100€ er det du betaler for det som kan komme til å bli Norges årets festival innen sin sjanger. Den er laget av elektro-elskere, for elektro-elskere. Så kjære belibers, dette er ikke noe for dere - og jeg elsker det. Line-upen så langt virker mer enn godkjent til å være det første året og det at man vurderer å droppe Slottsfjell, det sier sitt.
Sjekk out festivalens Soundcloud set under. 

sehrschon.jpg