contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.


Oslo, Oslo 0659
Norge

+47 99492105

Blogg

Jeg har føndet Magnus.

Jon Erik Andersen

Jepp, det stemmer. Det er et prosjekt som virkelig har fått meg til å tenke litt. Vi satt sammen med gutta bak Munin Film igår og hadde en workshop ang "Magnus - En vårdag" kampanjen som er satt igang på Fønd

Dette prosjektet betyr mye for meg, både i forhold til å vise folk flest hvordan livet fortoner seg for en som har snudd og gått fra et normalt liv med jobb, leilighet, forhold, og lignende – til å befinne seg i en av samfunnets mest marginaliserte grupper. For meg har dette arbeidet blitt en kilde til refleksjon over situasjonen jeg befinner meg i, hva jeg ønsker meg i fremtiden og hvordan jeg skal oppnå dette. Muligheten til å vrenge noe positivt ut av en slik negativt ladet tilværelse har fått meg til å unne meg en forsiktig optimisme med tanke på fremtiden og hva som finnes av muligheter. Å se arbeidet fullbyrdes i form av denne premieren betyr derfor veldig mye for meg.
— Magnus
  Foto: Tommy Strømmen

Foto: Tommy Strømmen