contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.


Oslo, Oslo 0659
Norge

+47 99492105

Blogg

Lemâitre til Slottsfjell

Jon Erik Andersen

Yup, du leste riktig. Lemâitre kommer til Slottsfjell. Dessverre for alle de som jaktet på billetten min, den er ikke lenger ute for salg — dette skal jeg få med meg.

Til dere som (har levd med hodet under vann de siste to årene) kan høre musikken deres herfra, hentet rett fra Soundcloud. Velger å ta med et sitat helt på slutten.

Dette kommer til å bli sjukt i trynet
— Jon Erik