contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.


Oslo, Oslo 0659
Norge

+47 99492105

Blogg

Jon Erik Andersen

  Eh, nyhetene er hvor? Forbanna piss. Jeg ser IKKE poenget med å måtte scrolle ned for å se siste nyhet.. IQ’n til de webmasterne / annonse folka hos Dagbladet idag må ha vært på ca 2, kanskje 3.   EDIT: Når det står at Anne Kat. Hærland er gjesteredaktør er det kanskje ikke så rart… 

Eh, nyhetene er hvor? Forbanna piss. Jeg ser IKKE poenget med å måtte scrolle ned for å se siste nyhet.. IQ’n til de webmasterne / annonse folka hos Dagbladet idag må ha vært på ca 2, kanskje 3.

EDIT: Når det står at Anne Kat. Hærland er gjesteredaktør er det kanskje ikke så rart…