contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.


Oslo, Oslo 0659
Norge

+47 99492105

Blogg

Engelsk fotball, eierskap og historien bak

Jon Erik Andersen

Follow The Money  av David Conn.

En meget godt skrevet artikkel om utviklingen på eiersiden i engelsk fotball. Siden Spurs ble gjort om til et LLC i 1983 for å unngå FAs regelverk og kunne børsnoteres, har det vært en ganske pengefokusert utvikling. Kjøp og salg av klubber har kun gitt penger til eierene og ikke klubben og utfallet har vært meget forskjellig. Man City's Sheik Mansour har pumpet inn over en milliard pund og naboklubben Man Utd's eiere har finansiert kjøpet av en klubb med penger på bok og null gjeld i 2005 for 525 millioner pund i lånte midler noe som har resultert i at klubben totalt har betalt 550 millioner bare i renter.