contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.


Oslo, Oslo 0659
Norge

+47 99492105

Blogg

Jon Erik Andersen

  Er dette seriøst den verden vi lever i nå? Fult av utroskap og shit? Greit nok det er på internett, men det skjer FOR OFTE i virkeligheten…

Er dette seriøst den verden vi lever i nå? Fult av utroskap og shit? Greit nok det er på internett, men det skjer FOR OFTE i virkeligheten…