contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.


Oslo, Oslo 0659
Norge

+47 99492105

Blogg

Jon Erik Andersen

  Fresh Multitasker. 
 Vår fremadstormene IT`az skal ikke beskyldes for moralsk hazard, søndag ettermidag sitter han å tasterpriv (puter tyggis i usb porter) slik at ingen av BI barne skal falle for fristelsen og drite i eget reir!

Fresh Multitasker.

Vår fremadstormene IT`az skal ikke beskyldes for moralsk hazard, søndag ettermidag sitter han å tasterpriv (puter tyggis i usb porter) slik at ingen av BI barne skal falle for fristelsen og drite i eget reir!