contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.


Oslo, Oslo 0659
Norge

+47 99492105

Blogg

Håpløs tittel, kurrant innhold

Jon Erik Andersen

Apple kan lansere produktet Steve Jobs latterligegjorde - DagensIT

Håpløs tittel. Og nei, det kommer ikke til å komme noe iPad Mini idag. iPhone 5 kommer, med spesefikasjonene som er skrevet om her. iPad Mini 7.85" kommer, men Apple ville aldri lansert to produkter som er såpass nytt på samme tid. Det har aldri vært deres PR-strategi. iPad mini kommer om en til to måneder, akkurat slik at man rekker å kjøpe den før julaften.