contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.


Oslo, Oslo 0659
Norge

+47 99492105

Blogg

Hei, jeg heter Jon Erik og jeg bor i Leeds.

Jon Erik Andersen

Sånn hvis du hadde glemt det mener jeg. Føler ikke akkurat jeg har pumpa ut gull historier her i det siste, og dette her kommer ikke til å bli noe superpost dette heller. Det er bare at eksamen > (er større enn) blogging. Jeg ønsker å si følgende også; livet > (er større enn) blogging. Sitat slutt.

Men jeg skal gjøre mitt beste på å faktisk skrive noe gøy om det skjer noe da..