contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.


Oslo, Oslo 0659
Norge

+47 99492105

Blogg

HP introduserer den nye Apple iMacen

Jon Erik Andersen

Så var det denne sagaen igjen da. Andre selskaper som har ansatt designere der stillingsbeskrivelsen siterer følgende; "Før og etter lunsj skal du alltid gjøre som Jonathan Ive". Denne gangen er det HP som er i vinden med "innovativt" og "nytenktende" design. 

 HP Spectre One

HP Spectre One

 Apple iMac

Apple iMac

 HP Spectre One

HP Spectre One

 Apple iMac

Apple iMac