contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.


Oslo, Oslo 0659
Norge

+47 99492105

Blogg

Jon Erik Andersen

  Jeg gir meg ikke, kommer til å klage hver gang det er noe ubrukelig reklame på mine faste nyhetsider (Aftenposten, Dagbladet, Tønsberg Blad). VG har hatt sånne reklamer og etter gjentatte E-Poster til dem så har de fortsatt ikke sluttet med det. Derfor. Men Aftenposten.no - SKJERP DERE!

Jeg gir meg ikke, kommer til å klage hver gang det er noe ubrukelig reklame på mine faste nyhetsider (Aftenposten, Dagbladet, Tønsberg Blad). VG har hatt sånne reklamer og etter gjentatte E-Poster til dem så har de fortsatt ikke sluttet med det. Derfor. Men Aftenposten.no - SKJERP DERE!