contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.


Oslo, Oslo 0659
Norge

+47 99492105

Blogg

Jon Erik Andersen

Jeg undres, var jeg like “engasjert” når jeg så Wall Street 2 traileren for første gang? Jeg tror ikke det. Uansett, Final Eclipse? Kom igjen a. Vet du hva frøken YouTube: Gå hjem, gå bort, dra bort herfra. Det her går ikke an. Ingen kan gjøre det her. Hvordan er det mulig å faktisk, nei seriøst. Bare slutt.