contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.


Oslo, Oslo 0659
Norge

+47 99492105

Magnus er en App.

Blogg

Magnus er en App.

Jon Erik Andersen

 

Min kjære venn KJELL, evnt Magnus Lie som også har skrevet Muggen på Tur, har nå klinka til og laget en YouTube film. MAGNUS SMEIKER HEST kunne den egentlig het, men i teorien er den bare lattis fordi han prøver seg på noe han ikke kan. Fantastisk spille film på treminutter og sytten, skal få en 10er for filming, klipping og lyd, 10 for hovedrollen, 0 fordi det er HEST med i filmen, men igjen er den latterlig mye bedre enn alle de andre HumanApp filmene fordi ingen av de har hest. MAO; Hest blir i denne filmen brukt som differensieringsobject, noe som gjør at HEST utrolignok for scoren 10, noe som gjør at totalt filmen får 30/30, evnt to a’ ti. 

Til alle dere som liker det; Reblogg, like, share på Twitter, Facebook, trykk opp flyveblader og la Magnus og HEST vinne konkurransen!

Facebook: http://www.facebook.com/event.php?eid=229495750400624

HumanApp: http://www.humanapp.no/vote/?id=58