contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.


Oslo, Oslo 0659
Norge

+47 99492105

Blogg

NOTIS: Naboen har mange busker

Jon Erik Andersen

Det stemmer, han har mange busker. Han har også en alkoholisert Kanin som veier ca 300 kilo. Men Kalle/Kjell/Knut kan jeg fortelle om senere.. Nå ønsket jeg bare å vise hvor fantastisk deilig vær det er i Kristiansand, noe som gjør at man kan ligge å nyte i bakgården.