contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.


Oslo, Oslo 0659
Norge

+47 99492105

Blogg

Jon Erik Andersen

  Ny iPhone 3G 16GB Hvit, den forrige tok kvelden i går grunnet et krafitg sammenstøt med hard betong, kortsluttet telefonen og simkortet.. Da er det bare å kjøpe seg en ny en da! 
 Jon Erik.

Ny iPhone 3G 16GB Hvit, den forrige tok kvelden i går grunnet et krafitg sammenstøt med hard betong, kortsluttet telefonen og simkortet.. Da er det bare å kjøpe seg en ny en da!

Jon Erik.