contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.


Oslo, Oslo 0659
Norge

+47 99492105

Blogg

Reklamekrigen: Apple vs Adobe.

Jon Erik Andersen

Adobe ønsker fred med Apple etter den evigvarende “Flash vs HTML5” debatten omkring iPhone, iPad osv. 

Dermed har Apple svart på tiltale, og hva annet enn dette er som et passende svar?

Hva annet kan man gjøre enn å smile?