contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.


Oslo, Oslo 0659
Norge

+47 99492105

Blogg

Jon Erik Andersen

  Til minne om Steve Jobs, 1955 - 2011.  Jeg har tenkt mange tanker på hva jeg ønsket å skrive for å markere at en stor mann har gått bort. Istede for å skrive et innlegg, ville jeg heller heller markere det på en måte ikke så mange andre har gjort og slik ble resultatet.

Til minne om Steve Jobs, 1955 - 2011. 
Jeg har tenkt mange tanker på hva jeg ønsket å skrive for å markere at en stor mann har gått bort. Istede for å skrive et innlegg, ville jeg heller heller markere det på en måte ikke så mange andre har gjort og slik ble resultatet.