contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.


Oslo, Oslo 0659
Norge

+47 99492105

Blogg

Jon Erik Andersen

  Vel, da prøver vi på nytt. Etter et bra forsøk tidligere hvor jeg leste hele kapittel 1 og godt ut i kapittel 2, fant jeg ut at jeg faktisk ikke hadde fått med meg så mye.. Så nå prøver vi igjen. Kvelden er dedikert til “Psykologi i organisasjon og ledelse”.

Vel, da prøver vi på nytt. Etter et bra forsøk tidligere hvor jeg leste hele kapittel 1 og godt ut i kapittel 2, fant jeg ut at jeg faktisk ikke hadde fått med meg så mye.. Så nå prøver vi igjen. Kvelden er dedikert til “Psykologi i organisasjon og ledelse”.