contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.


Oslo, Oslo 0659
Norge

+47 99492105

Blogg

Wuhu, kommentarer!

Jon Erik Andersen

Ja, stemmer det, jeg har lagt inn et kommentar system som gjør at du som leser kan skrive akkurat hva du mener om hver post. Som alle vet er feedback noe av det beste som finnes, hvertfall når den er positivt. Er den negativ så klin til å si det du mener, det er en grunn til at vi har ytringsfrihet. Jo fler tilbakemeldinger, jo mer motiverer det meg til å skrive mer.

PS: Det skjemaet over er bare et bilde, du må trykke på overskriften eller ikonet til venstre for å gå inn på artikkelen. Nederst der finner du skjemaet.

Jon Erik.