contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.


Oslo, Oslo 0659
Norge

+47 99492105

IMG_0319.jpg

Velkommen

Denne siden, trygt plassert på store nettet, er en blogg, CV og et endelig univers som gir deg et lite innblikk om hva jeg liker og ikke, har gjort og sagt, kan og ikke kan. Den inneholder også en liten historie om min reise i arbeidslivet og foredragene jeg har holdt for de som ville vite litt om hvordan jeg bruker sosiale medier.